วันที่ 29 มกราคม 2565
โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ    ดำเนินการในส่วนงาน ควบคุมและบริหารโครงการ Site สำนักงานและโชว์รูม สาขาตะวันออก บริษัท สุมิพล จำกัด (อมตะนคร)  ขณะนี้กำลังดำเนินงานในส่วนงานโครงสร้าง   ......
โครงการใหม่      ส่วนงานบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคาร E (5 ชั้น) โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ (รามอินทรา)   ......